NeuroTeam Oy tarjoaa kattavat neuropsykologin ja erikoispuheterapeutin tutkimukset sekä uusimpiin tutkimuksiin ja hyviin kuntoutuskäytänteisiin perustuvaa kuntoutusta. Lisäksi tarjoamme konsultaatiota, työnohjausta ja koulutusta.

Asiantuntijoillamme on pitkä kliininen työkokemus neurologisperäisten kehityksellisten ja neuropsykiatristen ongelmien sekä aivovammojen tutkimisesta ja kuntoutuksesta. Teemme yhteistyötä julkisen terveydenhuollon (esimerkiksi sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset, mielenterveystoimistot, työterveyshuolto ja Kela) sekä yksityisten toimijoiden (lääkärikeskukset, kuntoutuslaitokset) kanssa.

Leena Ervast

erikoispuheterapeutti

Jukka Loukkola

neuropsykologian erikoispsykologi

Yrityksen Arvot

Asiakaslähtöisyys

Neuropsykologinen ja puheterapeuttinen kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kuntoutukseen lähettävä taho on yleensä määritellyt jo tietyt kuntoutustavoitteet asiakkaalle. Yhdessä asiakkaan kanssa tarkennamme niitä ja mietimme tavoitteita myös suhteessa asiakkaan arjesta selviytymiseen ja elämänlaatuun.

Asiantuntijuus ja kuntoutuksen vaikuttavuus

Neuropsykologimme on erikoistunut neuropsykiatristen oirekuvien ja aivovammojen neuropsykologiseen kuntoutukseen ja tutkimuksiin sekä työkykyarviointeihin. Erikoispuheterapeuttimme asiantuntijuus on kielellisten ongelmien (kehityksellinen kielihäiriö), oppimisvaikeuksien (mm. lukihäiriö), sekä neuropsykiatrisiin ja aikuisneurologisiin ongelmiin liittyvien puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden kuntoutuksessa ja arvioinnissa.

Vahvistamme ja ylläpidämme tietotaitoamme jatkuvalla lisäkouluttautumisella ja uusiin tutkittuihin kuntoutusmenetelmiin tutustumisella.

Yhteistyö ja moniammatillisuus

Pyrimme moniammatillisuuteen jokaisen asiakkaamme kohdalla. Moniammatillisuus tarkoittaa yhteistyötä asiakkaan muiden kuntouttajien kanssa sekä tiivistä yhteistyötä asiakkaan läheisten tai lasten kohdalla erityisesti vanhempien ja päiväkotien/koulujen kanssa.

Laatu

NeuroTeam Oy huolehtii palveluidensa laadusta laatukäsikirjansa mukaisesti mm. asiakastyytyväisyyskyselyillä, yhteistyötahojen kanssa käytävillä palautekeskusteluilla, kouluttamalla työntekijöitään sekä huolehtimalla työntekijöidensä työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta.

Koulutus

NEUROPSYKOLOGINEN TUTKIMUS JA KUNTOUTUS

Neuropsykologisen tutkimuksen avulla arvioidaan aivoperäisen häiriön laatua ja vaikeusastetta. Häiriö saattaa heijastua esimerkiksi muistiin, näönvaraiseen havaitsemiseen ja prosessointiin, kielellisiin osataitoihin sekä tarkkaavuuteen ja sen säätelyyn.

Neuropsykologinen kuntoutuksen tavoitteena on lieventää neurologisista tai kehityksellisistä syistä johtuvia toimintakyvyn muutoksia ja rajoitteita. Kuntoutuksessa pyritään kohentamaan ja palauttamaan muun muassa opiskelu- ja työkykyä. Kuntoutus perustuu huolellisesti tehtyyn neuropsykologiseen tutkimukseen sekä yksilölliseen asiakkaan kanssa yhteistyössä tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan.

Neuropsykologista kuntoutusta saattavat tarvita henkilöt, joilla on aivovamma, aivoverenkiertohäiriö tai muu neurologinen sairaus, neuropsykiatrinen oirekuva (esimerkiksi ADHD tai Aspergerin oireyhtymä), oppimisvaikeuksia tai muistiongelmia. Kuntoutus koostuu erilaisista harjoitteista, kompensaatiokeinojen rakentamisesta kohentamaan arjen toimintakykyä, tiedon jakamisesta sekä omaisten ja lähiympäristön ohjauksesta ja konsultoinnista.

PUHETERAPIA

Puheterapia on osa lääkinnällistä kuntoutusta yksilöllisesti tai ryhmässä ja se kattaa myös omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin. Kuntoutus pyrkii kohentamaan asiakkaan puheen, kielen ja kommunikaation taitoja sekä toimintakykyä arjessa. Tavoitteena voi olla asiakkaasta riippuen esimerkiksi kehittää puheen tuottoa, kielellisiä taitoja, äänen tuottoa, puhemotoriikkaa tai kokonaiskommunikaatiota tai lievittää nielemisvaikeuksia.

Lähtökohtana ovat huolellisiin tutkimuksiin perustuvat kuntoutustavoitteet ja yksilöllinen asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty kuntoutussuunnitelma. Kuntoutuksen vaikuttavuutta seurataan koko ajan.

Puheterapeuttinen tutkimus sisältää laajan kielellisten taitojen, kommunikoinnin ja puheen tuoton arvioinnin. Tutkimuksessa arvioidaan myös asiakkaan toimintakykyä arjessa.

YHTEYSTIEDOT

NeuroTeam Oy
Kirkkokatu 20, h. 3
90100 Oulu
Jukka Loukkola
p. 044 5677212

Leena Ervast
p. 040 5714741

Meillä on myös vastaanottotoimintaa seuraavissa osoitteissa:

OULU (Mehiläinen)

Kauppurienkatu 9
90100 Oulu
p. 010 41400

TAMPERE

Neuropsykologian erikoispsykologi Jukka Loukkola
PGI Koski (Kelan vaativan kuntoutuksen asiakkaat)
Kehräsaari B-talo, V-kerros, h9
33200 Tampere
p. 044 5677212 (Jukka Loukkola)
Erikoispuheterapeutti Leena Ervast
NeuroTeam Oy c/o Psykologi Ylikomi
Hämeenkatu 5 A, toimisto 107
33100 Tampere
p. 040 5714741

SEINÄJOKI (Mehiläinen - Kelan vaativan kuntoutuksen asiakkaat)

Kauppakatu 1
60100 Seinäjoki
p. 010 41400

SEINÄJOKI (Terveystalo)

Kauppakatu 24-26
60100 Seinäjoki
p. 030 6000
neuropsykologi neuropsykologinen tutkimus neuropsykologinen kuntoutus puheterapia puheterapeutti lukikuntoutus erikoispuheterapeutti

Ota yhteyttä.